• Start
  • 2018
  • Grupa Lubawa z białym listkiem CSR

Grupa Lubawa z białym listkiem CSR

Działalność Grupy Lubawa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu została wyróżniona Białym Liskiem CSR, przyznawanym przez redakcję Tygodnika Polityka, Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Grupa Lubawa otrzymała wyróżnienie przede wszystkim za wdrożenie i przestrzeganie dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu w obszarze praw człowieka, rekomendowanych m. in. przez normę ISO 26000. Praktyki te dotyczą m. in. zakresu pracy, systemu ocen pracowniczych, systemu zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

- Biały Listek Polityki to dla nas duże wyróżnienie. Przykładamy dużą wagę do standardów etycznych, w tym tego, jak traktujemy pracowników, środowisko pracy i społeczności lokalne. Stale doskonalimy nasze praktyki i standardy w tych obszarach i cieszy nas, że nasze starania zostały dostrzeżone – skomentował Jacek Jackowiak, Dyrektor ds. CRS Grupy Lubawa.

Otrzymując Biały Listek CSR, Grupa Lubawa znalazła się w gronie firm o najwyższych standardach CSR w Polsce, w tym BZ WBK, Orlen KGHM czy Lotos. Podczas uroczystej gali, która miała miejsce 21 maja, wyróżnienie to otrzymało 36 polskich przedsiębiorstw. Była to już VII edycja Listków CSR tygodnika Polityka.

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Lubawa za 2017 r. dostępny jest pod tym adresem.