• Start
  • 2018
  • Grupa Lubawa poprawia sprzedaż i wyniki za I półrocze 2018 r.

Grupa Lubawa poprawia sprzedaż i wyniki za I półrocze 2018 r.

W I półroczu br. Grupa odnotowała poprawę sprzedaży o 7,1%. Jest to rezultat przede wszystkim wyższych przychodów w segmencie Tkanin, za który odpowiada spółka zależna Miranda.

 

 

dane skonsolidowane

dane jednostkowe

Dane szacunkowe, mln PLN

IH 2018

IH 2017

rdr

IH 2018

IH 2017

rdr

Przychody ze sprzedaży

130,7

122,0

7,1%

10,8

10,3

4,0%

Zysk netto ze sprzedaży

8,6

6,6

30,3%

-4,6

-3,2

-

Zysk netto

5,0

3,6

38,9%

-3,9

-3,4

-


- Duży wpływ na poprawę miał dobry początek roku w wykonaniu segmentu tkanin. Miranda wykazała lepszą strukturę sprzedaży, niż przed rokiem, i osiągnęła wyższe przychody – skomentował Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Jednostkowy wzrost sprzedaży o 4% odnotowała Lubawa S.A., producent sprzętu dla służb mundurowych i podmiot dominujący w Grupie.

- I półrocze dla Lubawy jest zazwyczaj słabszym okresem, w którym Spółka notuje niższe przychody i poziomy rentowności. Z uwagi na specyfikę branży, kumulacja zamówień przypada na II połowę roku, kiedy różnego rodzaju służby mundurowe uruchamiają postępowania przetargowe – wyjaśnia Marcin Kubica.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie półrocznym 20 września br. mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od prezentowanych wielkości.