• Start
  • 2020
  • Szacunkowe dane za I półrocze 2020 r.

Szacunkowe dane za I półrocze 2020 r.

Grupa Lubawa opublikowała szacunkowe dane za I półrocze 2020 r., wykazując wzrost sprzedaży o 2% oraz wyniku netto o 65% rdr..Wzrost skonsolidowanych przychodów był przede wszystkim rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie tkanin. Jej korzystniejsza struktura przełożyła się na wzrost skonsolidowanych pozycji wynikowych, na które wpłynęły również kontynuowane w Grupie prace optymalizacyjne, a także wsparcie otrzymane w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19.

- Zgodnie z oczekiwaniami, I półrocze było dla Grupy bardzo udane, m. in. za sprawą realizacji wieloletniego kontraktu na maskowania Berberys, zawartego we wrześniu 2019 r. W wynikach uwidaczniają się także działania poszczególnych spółek Grupy skupione na zwiększeniu efektywności kosztowej i optymalizacji procesów, prowadzone zgodnie z przyjętą w grudniu strategią – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Jednostkowe przychody i wyniki Lubawy S.A. wykazały spadek rdr, na który wpłynęła niższa sprzedaż w segmencie sprzętu specjalistycznego.

- Niższe wyniki odnotowane przez Lubawę S.A. są w dużym stopniu efektem wysokiej bazy. W analogicznym okresie 2019 r. odnotowaliśmy szczególnie wysoką sprzedaż związaną z realizacją kontraktów dla Komendy Głównej Policji, które w tym roku się nie powtórzyły. W perspektywie historycznej, 14,1 mln zł sprzedaży Lubawy za I półrocze to solidny rezultat. Należy też pamiętać, aby sprzedaż Spółki oceniać w skali całego roku, w związku ze specyfiką branży i uruchamianiem największej liczby postępowań przetargowych w drugim półroczu – wyjaśnił Prezes Marcin Kubica.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym 17 września mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.