ZWZ LUBAWA S.A. – 28 czerwca 2019 r. w Ostrowie Wielkopolskim


Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Staroprzygodzkiej 117 (zwanej dalej „Spółką”) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

PDF Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2019 r. Pobierz

PDF Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2018 Pobierz

PDF Wzór pełnomocnictwa Pobierz

PDF Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA SA w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2018 Pobierz

14/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Lubawa S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.


PDF Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r. Pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PDF Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pobierz